Atak spekulacyjny

atak_spekulacyjny

Atak spekulacyjny jest zjawiskiem charakterystycznym dla kryzysu walutowego. Polega na nabyciu, a następnie szybkim sprzedaniu aktywów (na przykład waluty, albo uprawnień do emisji) przez spekulantów. Działania takie ukierunkowane są na szybkie zdobycie wysokiego zysku. W sytuacji, gdy chodzi o rynek walutowy, ten osiągnięty zysk związany jest z różnicą kursu przed i po deprecjacji waluty.

Atak spekulacyjny ma na celu przyniesienie dużego zysku spekulantom (inwestorom) poprzez osłabienie waluty danego kraju. Jego przebieg rozpoczyna się od zaciągania kredytów w słabnącej walucie. Następnie spekulanci masowo wyprzedają tę walutę, w wyniku czego spada do niej zaufanie, co z kolei prowadzi do załamania kursu. Gdy kurs spadnie już wystarczająco nisko, to wtedy spekulanci odkupują walutę po niższych cenach i wtedy spłacają zaciągnięte kredyty, zarabiając przy tym na różnicy kursów.

Skutkami ataku spekulacyjnego są: osłabienie waluty, panika inwestorów krótkoterminowych oraz wzrost stóp procentowych.