Interwencja NBP na rynku walutowym

NBP

Interwencja walutowa jest elementem polityki pieniężnej, który wykorzystywany jest przez banki centralne do łagodzenia zjawisk niekorzystnych dla gospodarki krajowej (takich, które powstały w wyniku wahania kursu walutowego).

Interwencja walutowa polega na tym, że w sytuacji, gdy popyt na obcą walutę przewyższa podaż na rynku walutowym, to jej kurs wzmacnia się w walucie krajowej, a wtedy NBP może sprzedać swoje zapasy danej waluty, aby zapobiec osłabieniu złotego. Możliwa jest również sytuacja odwrotna – zapotrzebowanie na polską walutę przewyższa jej podaż, a w tej sytuacji Narodowy Bank Polski skupuje tę obcą walutę, a emituje na rynek złotówki.