Atak spekulacyjny

Atak spekulacyjny jest zjawiskiem charakterystycznym dla kryzysu walutowego. Polega na nabyciu, a następnie szybkim sprzedaniu aktywów (na przykład waluty, albo uprawnień do emisji) przez spekulantów. Działania takie ukierunkowane są na szybkie zdobycie wysokiego zysku. W sytuacji, gdy chodzi o rynek Read More …

Interwencja NBP na rynku walutowym

Interwencja walutowa jest elementem polityki pieniężnej, który wykorzystywany jest przez banki centralne do łagodzenia zjawisk niekorzystnych dla gospodarki krajowej (takich, które powstały w wyniku wahania kursu walutowego). Interwencja walutowa polega na tym, że w sytuacji, gdy popyt na obcą walutę Read More …

Rodzaje kursów walutowych

Jeśli chodzi o obecnie obowiązujący międzynarodowy porządek walutowy, to każdy kraj ma prawo wyboru kursu walutowego. Wyróżnia się dwa rodzaje rynkowego kursu walutowego: Kurs stały – wymaga on nieustannej interwencji banku centralnego na rynku walutowym. W sytuacji, gdy waluta krajowa Read More …

Funkcje kursów walutowych

FUNKCJE KURSÓW WALUTOWYCH: Informacyjna – podstawowa z wszystkich funkcji, informuje nas o cenie obcych walut. Jest to darmowa informacja, która jest wykorzystywana przede wszystkim przez inwestorów, przedsiębiorców oraz inne podmioty podczas procesu oceny, czy warto lokować pieniądze w innej walucie. Read More …

Kto ustala kursy walut?

Zgodnie z artykułem 24 ustawy o Narodowym Banku Polskim, NBP realizuje politykę walutową ustaloną przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą. NBP ogłasza także bieżące kursy walut obcych oraz kursy innych wartości dewizowych. Na kurs waluty wpływają takie czynniki jak: Read More …

Co to jest spread walutowy?

SPREAD WALUTOWY jest to różnica pomiędzy ceną sprzedaży i ceną kupna danej waluty. Różnica ta jest najczęściej podawana w postaci procentowej, jako stosunek różnicy wyrażonej w groszach między ceną sprzedaży a kupna – do kursu sprzedaży tej waluty. Przykładem spreadu Read More …

Od czego zależy kurs walutowy?

Kurs walutowy jest to najprościej rzecz ujmując cena jakiejś waluty wyrażona w innej walucie. Każde z państw ma swoją flagę, swój hymn, a także swoją własną walutę, którą posługują się jego obywatele. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii płaci się funtami, w Read More …