Kto ustala kursy walut?

kto ustala kursy walut

Zgodnie z artykułem 24 ustawy o Narodowym Banku Polskim, NBP realizuje politykę walutową ustaloną przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą. NBP ogłasza także bieżące kursy walut obcych oraz kursy innych wartości dewizowych.

Na kurs waluty wpływają takie czynniki jak: inflacja, stan gospodarki oraz stopy procentowe. W związku z tematem ustalania kursu waluty pamiętać trzeba o polityce pieniężnej i polityce kursu – każdy kraj chce, aby jego waluta była jak najsilniejsza.